Boka_maskinen
Nyamaskinen

XPM

loggaMSKPR

Nyheter

Socialt ansvarig är en ny post i styrelsen.

Som socialt ansvarig kommer du vara ansvarig och stödja arbetet för 6M, Julius, Pi, MAkt och Ph1.
Du kommer ha ett huvudansvar när det gäller Nolleperioden, sektionens kickoff samt avtackning.

Vill du bli Socialt ansvarig verksamhetsåret 19/20?

Skicka in din ansökan eller en nominering till: valberedningen@m-sektionen.se senast den 1:a april.

OBS, SKICKA MED IDEAL I ANSÖKAN!
... See MoreSee Less

15 hours ago  ·  

View on Facebook

Alex Maxe, kommunikationsansvarig verksamhetsåret 18/19. Läser civilingenjör teknisk design år 3.

Alex roll som kommunikationsansvarig innebär att sköta all marknadsföring, PR och utskick som görs inom sektionen. Han fungerar ofta som en hjälpande hand till de andra styrelsemedlemmarna om de behöver marknadsföra något.

Det roligaste med posten har främst varit att lära sig mer om hur marknadsföring och PR sköts på ett bra sätt.
Det har även varit roligt att lösa problem i grupp, både med styrelsen och PRINT.

Det mest lärorika har varit att ha många bollar i luften samtidigt. Det gäller att planera upp sin vardag från start och det är något man lär sig väldigt mycket av.

TENTAMOTTO: Om man inte gör den så kan man inte misslyckas med den.

Vill du bli Kommunikationsansvarig verksamhetsåret 19/20? Skicka in din ansökan eller en nominering till: valberedningen@m-sektionen.se senast den 1:a april.

OBS, SKICKA MED IDEAL I ANSÖKAN!
... See MoreSee Less

19 hours ago  ·  

View on Facebook

Filippa Larsson, Arbetsmarknadskontakt verksamhetsåret 18/19 läser Maskinteknik år 2.

Näringslivsansvarig är nytt namn för posten.

Filippa har huvudansvaret för sektionens näringslivsenhet.
Tillsammans med MAIL, M-Jet, vilket är nytt för nästkommande år, och även Alumn arbetar hon för att föra sektionens studenter närmare näringslivet.
I sin roll som näringslivsansvarig har Filippa ansvaret för att sektionens näringslivsverksamhet underhålls och utvecklas.
Hon agerar också kontaktperson till externa aktörer gällande näringslivsfrågor och sektionens samarbetspartners samt ansvarar för att slutna avtal underhålls och utvecklas.

Det roligaste med posten är enligt Filippa att få knyta kontakter inom näringslivet samt möjligheten att få träffa spännande företag och människor med olika yrken och inspirerande erfarenheter.
Det mest lärorika har varit hur man bäst utvecklar relationen med externa parter, alltifrån hur man planerar det bästa eventet till processen kring samarbetsavtal.

TENTAMOTTO: Plötsligt händer det!

Vill du bli Näringslivsansvarig verksamhetsåret 19/20? Skicka in din ansökan eller en nominering till: valberedningen@m-sektionen.se senast den 1:a april.

OBS, SKICKA MED IDEAL I ANSÖKAN!
... See MoreSee Less

5 days ago  ·  

View on Facebook

Ivar Rockström, Intendent verkmsamhetsåret 18/19. Läser Maskinteknik år 4.

Ivars huvudsakliga uppgift är att ta hand om sektionens inventarier och tillgångar.
Detta innebär bland annat att låna ut sektionens bil, Maskinen på daglig basis till sektionens undergrupper och medlemmar.
Han har även ansvar över sektionens förrå. Kort och gott: Sektionens egna vaktmästare.

Nytt för nästkommande år att Intendenten kommer var ansvarig samordnare av Mcafé, och vara kontaktperson för grupperna XP-M och Vaktmästeriet.
Vaktmästeriet är en ny undergrupp som fötts ur det gamla maskinenutskottet var syfte är att hjälpa till med förråd och underhåll av Maskinen. TAGGA!

Det roligaste med posten är enligt Ivar att få träffa så mycket nytt folk.
Det är väldigt givande att få en god relation med alla undergrupper och även få träffa så många medlemmar som man inte fått träffa tidigare.
Det mest lärorika har varit att tidseffektivisera mitt vardagliga liv.
Under vissa perioder räknas varje minut för att få dagarna att gå ihop. Det kommer ske mycket oförutsedda händelser!

TENTAMOTTO: Vet man vilken dag det är, har man pluggat för lite!

Vill du bli Intendent verksamhetsåret 19/20? Skicka in din ansökan eller en nominering till: valberedningen@m-sektionen.se senast den 1:a april.

OBS, SKICKA MED IDEAL I ANSÖKAN!
... See MoreSee Less

6 days ago  ·  

View on Facebook

Ellinor Eriksson, Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 18/19. Läser civilingengör teknisk design år 3.

Ellinors huvudsakliga uppgifter är att vara ansvarig för att utbildningsärenden som studenter skickar in till utbildningsbevakning.se hanteras, vara ansvarig för utbildningsutskottet MUU, rekrytera och ta hand om programrådsrepresentanterna samt att framföra sektionens åsikter om utbildning på kåren.

Det roligaste med posten är att lösa problem och att hjälpa andra.
Enligt Ellinor har det mest lärorika under hennes verksamhetsår varit att få lära sig mer kring vilka rättigheter och skyldigheter vi har som studenter.

TENTAMOTTO: ”Det man inte pluggar på kommer alltid på tentan”.

Vill du bli UBS för verksamhetsåret 19/20? Skicka in din ansökan till: Val@m-sektionen.se senast den 1:a april.

OBS, SKRIV MED IDEAL I ANSÖKAN!
... See MoreSee Less

6 days ago  ·  

View on Facebook