2017/2018

Sektionsmöte 1

SM1

Föredragningslista för sektionsmöte 1  

Bilaga 5.3.1

2016/2017

Sektionsmöte5

Föredragningslista SM5
Bilaga 1- Styrelserådet
Bilaga 2-Utbildningutskott
Bilaga 3- Utlåningsansvarig
Bilaga 4-verksamhetsbudget 17_18
Bilaga 5-Nomineringstexter
Sektionsmöte4
SM4_protokoll_sektionsmoten
Sektionsmöte3

Föredragningslista sektionsmöte3

Bilagesamling sektionsmöte3

Protokoll_Sektionsmöte 3

Sektionsmöte 2

Protokoll sektionsmöte2

bilaga_1 Reglementesandring

bilaga_2_nomineringstext

bilaga_3_verksamhetsberattlese15/16

bilaga_4_resultatrapport_maskinteknologsektionen_15_16

bilaga_5_intern_berättelse_15_16

bilaga_6_extern_revisionsberättelse_15_16

fördragningslista_sektionsmote_2

 

Sektionsmöte 1

Foredragningslista_sm 1

protokoll_Sektionsmote1

2015/2016

Sektionsmöte 5

protokoll_sektionsmote5

Föredragningslista SM5

Bilaga 1 – Regelementesändring programföreningar

Bilaga 2 – Reglementesändring ekonomi

Bilaga 3 -Verksamhetsbudget 16-17

 

Sektionsmöte 4

Protokoll Sektionsmöte 4

Föredragningslista_SM4

Bilaga 1 Styrelsestruktur

Bilaga 2 PRINT

Bilaga 3 Nomineringar

Bilaga 4 Verksamhetsberattelse 2014-2015

Bilaga 5 Extern_Revisionsberättelse

Bilaga 6 Intern Revisionsberättelse

Bilaga 7 Balansrapport

 

Sektionsmöte 3

Protokoll Sektionsmöte 3

SM3 Närvarolista

Föredragningslista_SM3

Bilaga 1

Bilaga 2

 

Sektionsmöte 2

Protokoll Sektionsmöte 2

Föredragningslista_SM2

Reglementesändring

 

Sektionsmöte 1

Protokoll Sektionsmöte 1

Närvarolista Sektionsmöte 1

Föredragningslista_SM1

Bilaga_1_Reglemente_InfoPR_utskott

Bilaga_2_Prisuppgifter_Ljudsystem

 

2014/2015

Sektionsmöte 5

Protokoll Sektionsmöte 5
Bilaga4_Medlemsavgifter
Bilaga3_Val_av_vakanta_poster
Bilaga2_Budgetproposition_15_16
Bilaga1_reglementesändring
Föredragningslista_SM5


Sektionsmöte 4

Protokoll sektionsmöte 4
Bilaga 1 Ansökan Sektionsfonden och Studiesociala samfonden
Bilaga 2 Motion MAkt
Bilaga 3 Motion 6M & Julius
Bilaga 4 Valberedningens nomineringar
Föredragningslista_SM4

 

Sektionsmöte 3

Protokoll sektionsmöte 3
Kallelse_Sektionsmöte_3_2014-12-09
Bilaga_1_Verksamhetsberättelse_2013_2014
Bilaga_2_Extern_revisionsberättelse_2013_2014
Bilaga_3_Resultatrapport_maskinteknologsektionen_2013_2014
Bilaga_4_Balansrapport_maskinteknologsektionen_2013_2014
Bilaga_6_Reglementesändring_2014_12_09
Föredragningslista_SM3

 

Sektionsmöte 2
Protokoll sektionsmöte 2 2014-10-21
Föredragningslista Sektionsmöte 2 2014-10-21
Bilaga1_Verksamhetsberattelse_2013-2014
Bilaga2_Stadgeändring_20141021
Bilaga3_Reglementesändring_20141021
Sektionsmöte 1

Protokoll SM1_del1

Protokoll SM1_del2

Protokoll SM1_del3
Föredragningslista SM1

 

2013/2014
Protokoll Sektionsmöte 2 2013-11-12
Protokoll Sektionsmöte 3 2013-12-0
Protokoll Sektionsmöte 4 2014-04-019
Protokoll Sektionsmöte 5 2014-05-20

2012/2013
Protokoll Sektionsmöte 1 2012-09-19
Protokoll Sektionsmöte 2 2012-10-24
Protokoll Sektionsmöte 3 2012-12-12
Protokoll Sektionsmöte 4 2013-03-06
Protokoll Sektionsmöte 5 2013-05-08

2011/2012
Protokoll Sektionsmöte 1 2010-09-09
Protokoll Sektionsmöte 2 2011-12-07
Protokoll Sektionsmöte 3 2012-03-08
Protokoll Sektionsmöte 4 2012-05-03

2010/2011
Protokoll Sektionsmöte 1 2010-09-09
Protokoll Sektionsmöte 2 2010-11-04
Protokoll Sektionsmöte 3 2010-12-01
Protokoll Sektionsmöte 5 2011-05-12