2017/2018

Sektionsmöte 4

SM4

Bilagesamling-SM4-2017-2018

Föredragningslista-för-sektionsmöte-4-

Sektionsmöte 3

SM3

Föredragningslista-för-sektionsmöte-3–3

Bilagesamling-sektionsmöte-3-2017-2018-3

Motion_Pi-eget-organisationsnummer_sektionsmöte-3

Sektionsmöte 2

SM2

Föredragningslista för sektionsmöte 2 2017

Bilaga 3.1.1 Proposition 1 sektionmöte 2 2017

Bilaga 3.2.1 Proposition 2 sektionmöte 2 2017

Bilaga 3.2.3 Reglementesändring för Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsutskott_

Bilaga 5.1.1 Revisionsberättelse Internrevisor 16_17_

Bilaga 5.1.2 Revisionsberättelse Externrevisor 16_17

Bilaga 5.1.3 Verksamhetsberättelse- Maskinteknologsektionen 2016-2017

Bilaga 5.1.4 BalansrapportMaskin

Bilaga 5.1.5 ResultatrapportMaskin

Bilaga 5.2.1 Nomineringstext val av Ordförande Julius 2018

Bilaga 5.3.1 Nomineringstext val av Ordförande 6M

Bilaga 5.4.1 Nomineringar Valberedningen 2018

Bilaga 5.5.1 Nominering Projektledare för M-jet 2018

Sektionsmöte 1

SM1

Föredragningslista för sektionsmöte 1  

Bilaga 5.3.1

2016/2017

Sektionsmöte5

Föredragningslista SM5
Bilaga 1- Styrelserådet
Bilaga 2-Utbildningutskott
Bilaga 3- Utlåningsansvarig
Bilaga 4-verksamhetsbudget 17_18
Bilaga 5-Nomineringstexter
Sektionsmöte4
SM4_protokoll_sektionsmoten
Sektionsmöte3

Föredragningslista sektionsmöte3

Bilagesamling sektionsmöte3

Protokoll_Sektionsmöte 3

Sektionsmöte 2

Protokoll sektionsmöte2

bilaga_1 Reglementesandring

bilaga_2_nomineringstext

bilaga_3_verksamhetsberattlese15/16

bilaga_4_resultatrapport_maskinteknologsektionen_15_16

bilaga_5_intern_berättelse_15_16

bilaga_6_extern_revisionsberättelse_15_16

fördragningslista_sektionsmote_2

 

Sektionsmöte 1

Foredragningslista_sm 1

protokoll_Sektionsmote1

2015/2016

Sektionsmöte 5

protokoll_sektionsmote5

Föredragningslista SM5

Bilaga 1 – Regelementesändring programföreningar

Bilaga 2 – Reglementesändring ekonomi

Bilaga 3 -Verksamhetsbudget 16-17

 

Sektionsmöte 4

Protokoll Sektionsmöte 4

Föredragningslista_SM4

Bilaga 1 Styrelsestruktur

Bilaga 2 PRINT

Bilaga 3 Nomineringar

Bilaga 4 Verksamhetsberattelse 2014-2015

Bilaga 5 Extern_Revisionsberättelse

Bilaga 6 Intern Revisionsberättelse

Bilaga 7 Balansrapport

 

Sektionsmöte 3

Protokoll Sektionsmöte 3

SM3 Närvarolista

Föredragningslista_SM3

Bilaga 1

Bilaga 2

 

Sektionsmöte 2

Protokoll Sektionsmöte 2

Föredragningslista_SM2

Reglementesändring

 

Sektionsmöte 1

Protokoll Sektionsmöte 1

Närvarolista Sektionsmöte 1

Föredragningslista_SM1

Bilaga_1_Reglemente_InfoPR_utskott

Bilaga_2_Prisuppgifter_Ljudsystem

 

2014/2015

Sektionsmöte 5

Protokoll Sektionsmöte 5
Bilaga4_Medlemsavgifter
Bilaga3_Val_av_vakanta_poster
Bilaga2_Budgetproposition_15_16
Bilaga1_reglementesändring
Föredragningslista_SM5


Sektionsmöte 4

Protokoll sektionsmöte 4
Bilaga 1 Ansökan Sektionsfonden och Studiesociala samfonden
Bilaga 2 Motion MAkt
Bilaga 3 Motion 6M & Julius
Bilaga 4 Valberedningens nomineringar
Föredragningslista_SM4

 

Sektionsmöte 3

Protokoll sektionsmöte 3
Kallelse_Sektionsmöte_3_2014-12-09
Bilaga_1_Verksamhetsberättelse_2013_2014
Bilaga_2_Extern_revisionsberättelse_2013_2014
Bilaga_3_Resultatrapport_maskinteknologsektionen_2013_2014
Bilaga_4_Balansrapport_maskinteknologsektionen_2013_2014
Bilaga_6_Reglementesändring_2014_12_09
Föredragningslista_SM3

 

Sektionsmöte 2
Protokoll sektionsmöte 2 2014-10-21
Föredragningslista Sektionsmöte 2 2014-10-21
Bilaga1_Verksamhetsberattelse_2013-2014
Bilaga2_Stadgeändring_20141021
Bilaga3_Reglementesändring_20141021
Sektionsmöte 1

Protokoll SM1_del1

Protokoll SM1_del2

Protokoll SM1_del3
Föredragningslista SM1

 

2013/2014
Protokoll Sektionsmöte 2 2013-11-12
Protokoll Sektionsmöte 3 2013-12-0
Protokoll Sektionsmöte 4 2014-04-019
Protokoll Sektionsmöte 5 2014-05-20

2012/2013
Protokoll Sektionsmöte 1 2012-09-19
Protokoll Sektionsmöte 2 2012-10-24
Protokoll Sektionsmöte 3 2012-12-12
Protokoll Sektionsmöte 4 2013-03-06
Protokoll Sektionsmöte 5 2013-05-08

2011/2012
Protokoll Sektionsmöte 1 2010-09-09
Protokoll Sektionsmöte 2 2011-12-07
Protokoll Sektionsmöte 3 2012-03-08
Protokoll Sektionsmöte 4 2012-05-03

2010/2011
Protokoll Sektionsmöte 1 2010-09-09
Protokoll Sektionsmöte 2 2010-11-04
Protokoll Sektionsmöte 3 2010-12-01
Protokoll Sektionsmöte 5 2011-05-12