Dessa dokument förklarar de riktlinjer som Maskinteknologsektionen och underliggande föreningar följer.