Mail: styrelsen@m-sektionen.se

Postadress:
Maskinteknologsektionen
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Vill du besöka oss så kan du göra det på fredag under lunch då vi befinner oss på Julius, Expen i E-huset.  Vill du komma i kontakt med någon av oss personligen, hittar du våra kontaktuppgifter under rubriken Styrelsen.