Kårfullmäktige förkortat KF är Teknologkårens högst beslutande organ och har som uppgift att styra kårens arbete på LTU. Maskinteknologsektionen har åtta mandat i KF. Dessa väljs som förtroendevalda på ett sektionsmöte och sitter som ledamot ett verksamhetsår. Maskinteknologsektionens ledamöter för 2016/2017 är:

Lucas Wenelind
Thomas Sahleström
Fredrik Roselin
Rikard Alfjorden
Julius Lundberg
Axel Monthan

Du som enskild student kan skicka in motioner till kårfullmäktige och få din röst hörd. Den som är ansvarig för Maskinteknologsektionens ledamöter som sitter i KF är vice ordförande. Ifall någon har frågor angående KF eller är intresserad av att skriva en motion så kan den skicka ett mail till, vice@m-sektionen.se