Styrelsens uppgift är att organisera sektionen genom att med hjälp av våra utskott, subgrupper och programföreningar förgylla eran studietid.

Styrelsen består av nio stycken förtroendevalda studenter som studerar vid de program som finns under maskinteknologsektionen. De ansvarar över att beslut från sektionsmöten genomförs, håller koll på ekonomin samt att se till att just DIN studietid blir så pass givande som möjligt!