Styrelsens uppgift är att organisera sektionen genom att med hjälp av våra utskott, subgrupper och programföreningar förgylla eran studietid.

Styrelsen består av nio stycken förtroendevalda studenter som studerar vid de program som finns under maskinteknologsektionen. De ansvarar över att beslut från sektionsmöten genomförs, håller koll på ekonomin samt att se till att just DIN studietid blir så pass givande som möjligt!


 

img_1166

 

Post: Ordförande
Namn:
Arvid Marklund
Telefon:
0763968266
Mail:
ordforande@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Min uppgift är att leda sektionens verksamhet och jag är även ytterst ansvarig för sektionens arbete. Jag är kontaktperson mot institutionerna och framför sektionens talan i Teknologkårens ordföranderåd. På nätterna när hela universitetet sover ser jag till att alla sektionens styrdokument är uppdaterade och i sin ordning.

 

img_1144

Post: Vice ordförande
Namn: 
Lucas Asplund
Telefon: 
076-6310925
Mail: vice@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Min uppgift är att koordinera och stötta våra subgrupper, utskott och programföreningar för att underlätta deras arbete inom sektionen. Jag ska fungera som en kommunikationsväg mellan Kårfullmäktige och Sektionen samt att fungera som hjälp för de förtroendevalda KF-ledamöterna under Maskinteknologsektionen även fungera som ett komplement för ordförande.

 

img_1184

Post: Utbildningssamordnare, UBS
Namn: Emma Nordekvist
Telefon:———————-
Mail:
ubs@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Min huvuduppgift som UBS är att hantera ärenden som kommer in till utbildningsbevakning.se. Där kan ni skicka in ärenden om alla typer av problem som uppstår och rör eran utbildning.

 

img_1195

Post: Studerande skyddsombud och sekreterare(SSOS)
Namn: Tove Audhav
Telefon:
0703740811
Mail:
ssos@m-sektionen.se
Vad gör jag?

Som studerandeskyddsombud är mitt uppdrag att föra studenternas talan i arbets- och studiemiljöfrågor. Så har du något problem med det så är det mig du ska kontakta.

I mina uppgifter som sekreterare ligger fokus på att föra protokoll på sektions- och styrelsemöten. Det ligger även i sekreterarens ansvar att få protokollen underskrivna för att de ska kunna laddas upp på sektionens hemsida.

 

img_1216

Post: Kassör
Namn: Oskar Tengberg
Telefon:
076-1661700
Mail:
kassor@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Som Kassör är jag ansvarig för Maskinteknologsektionens ekonomi. Detta innebär att jag är firmatecknare tillsammans med Ordförande. Den största delen av min arbetsuppgift består av bokföring samt att betala och skriva räkningar.

 

img_1160

Post: Arbetsmarknadskontakt
Namn: Erika Holmgren
Telefon: 070-3721751
Mail:
arb@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Som arbetsmarknadskontakt ansvarar jag för Maskinteknologsektionens kontakt med näringslivet. Jag anordnar tillsammans med arbetsmarknadsutskottet företagsevent såsom lunchföreläsningar och kvällsevenemang samt erbjuder marknadsföring och affischering. Jag förmedlar även information om exempelvis examensarbeten mellan företag och relevanta studenter.

 

img_1095

Post: PR/Info
Namn: Philip Skånberg
Telefon: 070-4931769
Mail: info@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Jag ansvarar för att informera maskinsektionens medlemmar genom olika kanaler såsom sektionens egna hemsida, facebook, instagram och mail.
Jag sköter också grafisk marknadsföring i form av affischering och posters. Sitter också som ordförande
för mitt utskott PRINT

 

 

img_1109

Post: Utlåningsansvarig
Namn: Jonas Dahlgren
Telefon: 072-2033377
Mail:
utlaning@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Som utlåningsansvarig ansvarar jag för utlåning av maskinteknologsektionens bil och verktygslåda. Jag ansvarar dessutom för underhåll av både Maskinen (som bilen kallas) och verktygslådan, så som boka besiktning, reparera eventuella fel eller komplettera verktygslådan om något gått sönder eller fattas.

 

 

Post: Alumn
Namn: Vakant
Telefon: —————–
Mail:
styrelsen@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Alumnkontaktens uppgift är skapa och upprätthålla ett nätverk för utexaminerade maskinteknologer samt med event, föreläsningar och träffar inspirera nuvarande och blivande studenter.