Styrelsens uppgift är att organisera sektionen genom att med hjälp av våra utskott, subgrupper och programföreningar förgylla eran studietid.

Styrelsen består av nio stycken förtroendevalda studenter som studerar vid de program som finns under maskinteknologsektionen. De ansvarar över att beslut från sektionsmöten genomförs, håller koll på ekonomin samt att se till att just DIN studietid blir så pass givande som möjligt!

Post: Ordförande

Namn: Martin Wadner
Telefon: 
070-240 57 30

Mail: ordforande@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Min uppgift är att leda sektionens verksamhet och jag är även ytterst ansvarig för sektionens arbete. Jag är kontaktperson mot institutionerna och framför sektionens talan i Teknologkårens ordföranderåd. På nätterna när hela universitetet sover ser jag till att alla sektionens styrdokument är uppdaterade och i sin ordning.

 

Post: Vice ordförande
Namn: 
Lucas Wernelind
Telefon: 
073-261 85 03

Mail: vice@m-sektionen.se

Vad gör jag?
Min uppgift är att koordinera och stötta våra subgrupper, utskott och programföreningar för att underlätta deras arbete inom sektionen. Jag ska fungera som en kommunikationsväg mellan Kårfullmäktige och Sektionen samt att fungera som hjälp för de förtroendevalda KF-ledamöterna under Maskinteknologsektionen även fungera som ett komplement för ordförande.

 

Post: Utbildningssamordnare, UBS
Namn: Ida Nyman
Telefon: 073-552 26 66

Mail: ubs@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Min huvuduppgift som UBS är att hantera ärenden som kommer in till utbildningsbevakning.se. Där kan ni skicka in ärenden om alla typer av problem som uppstår och rör eran utbildning.

 

Post: Studerande skyddsombud och sekreterare(SSOS)
Namn: Karin Östman
Telefon: 
070-387 53 98
Mail:
ssos@m-sektionen.se
Vad gör jag?

Som studerandeskyddsombud är mitt uppdrag att föra studenternas talan i arbets- och studiemiljöfrågor. Så har du något problem med det så är det mig du ska kontakta.

I mina uppgifter som sekreterare ligger fokus på att föra protokoll på sektions- och styrelsemöten. Det ligger även i sekreterarens ansvar att få protokollen underskrivna för att de ska kunna laddas upp på sektionens hemsida.

 

Post: Kassör
Namn: Karl Karlsson
Telefon:
 076-141 19 95
Mail:
kassor@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Som Kassör är jag ansvarig för Maskinteknologsektionens ekonomi. Detta innebär att jag är firmatecknare tillsammans med Ordförande. Den största delen av min arbetsuppgift består av bokföring samt att betala och skriva räkningar.

 

Post: Arbetsmarknadskontakt
Namn: André Medin
Telefon: 070-044 03 13
Mail:
arb@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Som arbetsmarknadskontakt ansvarar jag för Maskinteknologsektionens kontakt med näringslivet. Jag anordnar tillsammans med arbetsmarknadsutskottet företagsevent såsom lunchföreläsningar och kvällsevenemang samt erbjuder marknadsföring och affischering. Jag förmedlar även information om exempelvis examensarbeten mellan företag och relevanta studenter.

 

Post: PR/Info
Namn: Julia Lundholm
Telefon: 070-3391765
Mail: info@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Jag ansvarar för att informera maskinsektionens medlemmar genom olika kanaler såsom sektionens egna hemsida, facebook, instagram och mail.
Jag sköter också grafisk marknadsföring i form av affischering och posters. Sitter också som ordförande
för mitt utskott PRINT

 

Post: Intendent
Namn: Tim Snell
Telefon: 073-963 08 13
Mail:
utlaning@m-sektionen.se
Vad gör jag?
Som utlåningsansvarig ansvarar jag för utlåning av maskinteknologsektionens bil och verktygslåda. Jag ansvarar dessutom för underhåll av både Maskinen (som bilen kallas) och verktygslådan, så som boka besiktning, reparera eventuella fel eller komplettera verktygslådan om något gått sönder eller fattas.

 

Post: Alumn
Namn: Madeleine Stridh
Telefon: 073-969 81 21
Mail:
 alumn@m-sektionen.se

Vad gör jag?
Alumnkontaktens uppgift är skapa och upprätthålla ett nätverk för utexaminerade maskinteknologer samt med event, föreläsningar och träffar inspirera nuvarande och blivande studenter.