pH1

pH1 – Vi stödjer, främjar och uppmuntrar motorintresse hos studenter vid Luleå tekniska universitet.

pH1 grundades av motorintresserade medlemmar under Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet. Idén var att skapa ett forum och en plattform för studenter där det kunde genomföras initiativ och arrangemang som knöt an till och grundades i någon form av motorintresse. Styrelsen i pH1 agerar vid behov arrangörer och bollplank för nya idéer som knyter an till föreningens grundtanke – allt från bilsport till filmkväll, formel-1 till traktor eller snöskoter till tipsrunda!

Namnet ”pH1″ kommer från (den brittiska) engelskans ”Petrolhead” som fritt översatt betyder bilentusiast, fast åt det mer fanatiskt hängivna hållet. Vi hängde på en etta på slutet för att ge namnet en bestämd form i plural. En svensk ändelse – ”en”, på ett engelskt ord utskrivet medelst en gemen, en versal och en siffra. pH1! Självklart utläses detta magnifika namn ”fett” och används även för att beskriva allt som är gott här i världen, i synnerhet motorrelaterade ting.

Kontakt: ph1@m-sektionen.se