Hållbar Energiteknik-studenters intresseförening (HETS) är en sammanslutning av studerande vid Civilingenjörsprogrammet Hållbar Energiteknik på Luleå tekniska universitet (LTU) och har som ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen samt att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och ge en så rolig studietid som möjligt till våra medlemmar!