7

Projektgruppen för M-JET 2017

 

Post: Projektledare

Namn: Kalle Karlsson

Program: Maskinteknik, år 3

Telefon: 076-1411995

Mail: m-jet@m-sektionen.se

Ansvarsområden: Som projektledare har jag det yttersta ansvaret för mässan. Jag har mycket blandade arbetsuppgifter inom allt från ekonomi till planering och att vara kontaktperson. Tillsammans med projektgruppen och alla engagerade studenter ska jag se till att M-JET 2017 blir en mycket lyckad mässa!

 

Post: Rektyteringsansvarig

Namn: Vakant

Program: 

Telefon: 

Ansvarsområden: Som rekryteringsansvarig kommer jag att främst vara kontaktperson och ansvarig för företagsvärdarna, nattvakterna och receptionisterna för M-JET 2017. Jag ansvarar även för koordinera personliga samtal mellan företagen som kommer att erbjuda detta och intresserade studenter.

 

Post: Eventansvarig

Namn: Vakant

Program: 

Telefon: 

Ansvarsområden: Min post som eventansvarig för M-JET 2017 gör att jag har ansvaret kring alla de event som sker runt om mässan, sådant som lunchföreläsning, loungen, mingelkväll m.m.. Jag ser till att vistelsen på mässan är lärorik och givande för båda parterna.

 

Post: Logistikansvarig

Namn: Oscar Selberg

Program: Maskinteknik, år 3

Telefon: 076-8393322

Ansvarsområden: Som logistikansvarig för M-JET 2017 har jag koll på allt som rör transporter och lokaler. Företagens gods, transport av deltagare och organisation av mässområdet. Kort sagt ser jag till att allt och alla är där det ska vara när det ska vara där.

 

Post: Marknadsföringsansvarig

Namn: Geoffrey Taylor

Program: Teknisk Design, år 2

Telefon: 076-112 81 82

Ansvarsområden: Som marknadsföringsansvarig för M-JET 2017 har jag koll på att planera och utforma marknadsföringsinsatserna. Jag ansvarar för bland annat av utformandet av affischer, katalog och underhållning av M-JETs facebook sida m.m. Jag ser till att information sprids och tas emot på bästa sätt.